Angst

 

 Hvornår vil du tage kontrollen tilbage? Så du ikke lader dig styre af angsten !

De symptomer man kan oplever:

  • Hjertebanken
  • Åndenød, kvælningsfornemmelser, svimmelhed - hyperventiler
  • Kuldefornemmelser og sovende eller prikkende fornemmelser
  • Svedeture
  • Mundtørhed, kvalme og sommerfugle i maven
  • Opmærksomheden rettes automatisk imod mulige farer.
  • Uvirkelighedsfølelser
  • Herudover sker der en række andre kropslige processer f.eks. udvider pupillerne sig for at slippe mere lys ind, hvilket kan opleves som sløret syn eller prikken for øjerne.
  • Benene ryster og /- eller smerter i musklerne.
  • Alle disse mekanismer, er en konsekvens af vores angstberedskab, som er vigtige for vores overlevelse.

Angst produceres i det lille hjernecenter amygdala i følehjernen, som ligger i den del af hjernen, som vi normalt kalder for underbevidstheden – derfor kan vi normalt ikke bevidst styre den.  Du kan sammenligne amygdala med en alarm, hvis dit alarmsystem er så følsomt, at det laver fejlalarmer når du f.x. ser en mus, edderkop, eller skal ud og er det naturligvis vigtigt at få skruet ned for følsomheden i alarmen i stedet for at fokusere på musen eller edderkoppen.

Vi hjælper dig i vores angstbehandling med at tolke signalerne fra amygdala rigtigt – og sikre kommunikationen mellem den bevidste del af hjernen og amygdala, så du kan træne dine beskyttelsesmekanismer i, at beskytte dig på en meget mere hensigtsmæssig måde

På samme måde er forskellen mellem angst og OCD også uvæsentlig i anvendt neuropsykologi. OCD (obsessive, compulsive disorder) er lidelsen, hvor du skal gøre en række ting for at undgå ulykker. Men den grundlæggende mekanisme er den samme  – det er kun reaktionen, der er anderledes.