Familiebehandling

 

Vi tilbyder samtaler til skilsmisse familier, rådgivning til familier som har mistet pårørende, børnesager eller konfliktløsning i familien samt forældrekompetenceundersøgelser.

Familieterapi

 • Almen dårlig trivsel - Familier med højt konflikt niveau og magtkampe.
 • Familier med børn med særlige vanskeligheder.
 • Før og efter skilsmisse - Dine, mine og vores børn - Delebørn - Sammenbragte familier.
 • Genetablering af familier efter adskillelse (separation, udstationering, fængsling, osv.).
 • Konfliktmægling mellem to generationer.

Forældre-coach

 • Samtaler og rådgivning til forældre omkring f.x. skilsmisse, seperation, det gode par-forhold og opdragelse af børn.


Når ét af familiemedlemmerne har det svært eller mistrives, påvirker det resten af familien og skaber store frustrationer hos alle. Disse mønstre kan opstå i alle familier – de er en del af at være forælder.
Ofte handler familiesamtaler om at få nogle redskaber til at kunne klare den hverdag, som kan udfordre enhver familie og som kun forstærkes med en utilpasset ung i hjemmet.

Målet kan også være, at forældrene hjælpes til at sikre, at den unge passer sin uddannelse, fritidsaktiviteter m.v. Samtalerne er ofte af praktisk karakter med et formål at skabe bedre hverdag for barnet eller den unge. Hjælpen kan f.eks. bestå i at:

 • Hvordan kan vi som  forældrene organisere dagligdagen
 • Hvordan kan vi som forældrene bedst muligt kan udøve forældreskabet
 • Den skånsomme skilsmisse
 • Hvad har jeres barn konkret brug for
 • Beslutninger om samværsordning
 • Hvordan kommer i godt fra hinanden
 • opbygning af sammenbragte familier

 

Parterapi handler om at nå til en større forståelse af hinanden og finde eller genfinde glæden og samhørigheden i forholdet.

Parterapi kan også handle om at blive skilt på en ordentlig måde.

Jeg har erfaring med følgende problematikker:

 • Manglende forståelse for hinanden.
 • Mistet intimitet og nærhed.
 • Alvorlig sygdom og død.
 • Manglende tryghed i forholdet.
 • Ensomhed i forholdet.
 • Konflikter - Magtkampe - Dårlig kommunikation - Vold.
 • Genetablering af parforholdet efter brud.
 • Jalousi - Utroskab - Skilsmisse.

 

 Terapiklinikken tilbyder Forældrekompetenceundersøgelse

I samarbejde med anbringende myndighed, kommune, forvaltning eller region aftales forløbet om undersøgelser, herunder prisen.

Terapiklinikken udarbejder en erklæring, hvori der sammenfattes, konkluderes og gives anbefalinger med henblik på forældrekompetencen.

Undersøgelsen udføres i overensstemmelse med Social - og integrationsministeriet retningslinjer. Ring for tilbud på tlf.: 2095 7202