Traume/PTSD

Nogle mennesker er plaget af alvorlige følger efter voldsomme oplevelser.

  • Har du for eksempel mareridt om natten?
  • Bliver du nemt irritabel eller vred?
  • Har du svært ved at koncentrere dig?
  • Føler du dig træt og trist og uden mod på livet?
  • Kan du ikke kende dig selv og dine reaktioner?
  • Oplever du, at du før kunne klare mange ting, som du nu ikke orker eller kan?
  • Har du mest lyst til at være alene?
  • Genoplever du pludseligt de voldsomme hændelser?
  • Går du ofte til lægen, fordi du har smerter, uden at længen kan konstatere, at du er syg?

 

Sådanne situationer sætter vores krop og hjerne i højeste stress-beredskab. De handlinger vi udfører herfra kommer fra instinktet og er uden for viljens kontrol.
Vi kan ofte kun genkalde os dele af hændelsen. Vi kan have svært ved at mærke, hvad vi føler/følte. Tankerne kører ofte i ring. Det tager tid at ”lande” efter en høj-stress hændelse, og her er vi yderst afhængige af de nærmestes reaktioner.

Vi udsættes alle for chokerende hændelser i vores liv. Det kan være trafikuheld, arbejdsulykker, krigsoplevelser, operation, kronisk sygdom, overfald, trusler, seksuelle overgreb, tab af nære relationer osv. Små uheld giver os også chok og kan få stor konsekvens for den måde livet kommer til at forme sig.

Traumatiske oplevelser rammer mange, og traumatisering tager ikke hensyn til alder eller køn. Alle personer kan lide alvorlig psykisk overlast på samme måde, som vi alle kan brække et ben. Helt afgørende er styrken af traumet eller traumerne, og hvornår i livet de traumatiserende begivenheder finder sted. Fælles for alle traumatiserede er, at de voldsomme oplevelser i fortiden præger livet i årene fremover i større eller mindre grad.

Børn kan ligesom voksne blive udsat for tilfældige, tragiske begivenheder som bilulykker, naturkatastrofer, dødsfald eller livstruende sygdomme. Men på et område er barndommen en særligt sårbar periode; børns forsvarsløshed og afhængighed af voksne kan misbruges og udnyttes. Vi advarer vores børn mod at gå med fremmede, fordi vi frygter pædofili og kidnapning, men desværre traumatiseres børn ofte bag hjemmets fire vægge af voldelige eller seksuelle overgreb, omsorgssvigt eller som vidner til vold mellem forældrene.

Bruce D. Perry (Amerikansk psykiater) har gennem sin forskning og sit praktiske arbejde med traumatiserede børn og voksne vist, hvordan en helhedsorienteret forståelse og indsats er med til at udvikle børns hjerner i en sundere retning. Det er relationen mellem mennesker, som giver børnene mulighed for på ny at genopbygge tillid, genvinde troen på sig selv og genoprette tryghed.