Kurser og prisliste

 

 • Terapi kr. 850,-
 • Pensionister og studerende kr.650,-
 • Familier og Parterapi kr. 1250,-
 • Telefon konsultation kr. 425,- / 30 min.
 • Supervision individuelt kr. 1250,-
 • Supervision i gruppe kr. 1450,-

 Betaling kontant eller mobil pay
Der skal meldes afbrud dagen før den aftalte tid ellers betales fuld honorar

Kurser tager udgangspunkt i en specifik gruppe f.eks. personalegruppe - borgere - familier

 • Kursus i psykiatriske diagnoser
 • Kursus i Neuroaffektiv pædagogik og Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • 1-dags kursus i PTSD
 • 1-dags kursus i pædagogiske redskaber til traumatiseret børn, unge og voksne

 

 • Kraka-metoden – Alternativ til kontanthjælp

Kraka-metoden er et evidensbaseret 13 ugers kursus for psykisk sårbare kontanthjælpsmodtagere, der skal skifte status fra ”aktivitetsparate” til ”uddannelsesparate”. Kurset bygger på den nyeste forskning om motivation og feedback.

Kraka-metoden har siden efteråret 2014 været brugt på 5 kurser med 65 unge kontanthjælpsmodtagere. Af de 65 unge er 60 i gang med uddannelse og 5 er i praktik.
Link:  http://projekt-a-holdet.dk/ydelser/alternativ-til-kontanthjaelp/

Ring for pris og yderligere information på tlf.:  2095 7202

 

 • Coachingforløb over 3 måneder

1. Måned: 4 samtaler á 1 ½ time
2. Måned: 3 samtaler á 1 time
3. Måned: 2 samtaler á 1 time

I hele forløbet er der mulighed for telefonisk rådgivning i akutte situationer.

Pris
7.450 kr. for 11 timers coaching og op til 2 timers telefonisk rådgivning.

Link: http://projekt-a-holdet.dk/ydelser/coachingforloeb-for-unge/

 •  Stop mobning

Hvem mobber og hvorfor ? kan være nogle af de spørgsmål der er, og som man kan spørge sig om igen og igen - Vi kommer ud på skoler, institutioner eller arbejdspladser - laver nogle små forløb, i vekselvirkning af samtale og undervisning i selvtillid, selvfølelse og selvværdet,  for den som mobber og for den som bliver mobbet.
Ring for tilbud og nærmere beskrivelse 2095 7202

 

 • Kursus i Mindfulness (også udenfor normal arbejdstid)

Mange virksomheder oplever, at deres medarbejdere går ned med stress og depression.
Mindfulness er en metode og teknik til at opnå en øget indre ro, undgå stress, øge sin koncentration og arbejde med f.x. tankemylder, depression, stress og angst.

Kurset byder på små korte øvelser i, hvordan man mediterer, og hvilket udbytte der er at hente ved meditation. Der sættes fokus på de seneste forskningsresultater og de kemiske aktiviteter, der opstår i hjernen, når du mediterer, hvilket kan mindske f.x. oplevede stress.

Mindfulness til voksne
Varighed: 2 timer.
Tidspunkt: Aftales individuelt.
Pris: Ring for tilbud

 

Mindfulness til børn, unge og voksne (f.x. børnehave og skoleklasser), som har/bliver udsat for mobning. Ring for tilbud 2095 7202

 

 • Tilbud om tilsyn og supervision af:

f.x. plejefamilier (også udenfor almindelig arbejdstid).
Supervision og vejledning af plejefamilierne samt samtaler med barnet/den unge. Udfærdigelse af statusrapporter.

 

 • Temadage og undervisning af ledelse og personalegrupper.

Der tilbydes undervisning og udviklingsforløb i Neuroaffektiv udviklingspsykologi, Kognitiv eller psykodynamisk metode samt organisationsforståelse - dels som enkelte undervisningssessioner og som udviklingsforløb. Undervisningen kan evt. følges op på af praksisintegrerende supervision.

Eksempler på undervisningstemaer: Neuroaffektiv udviklings psykologi og Neuroaffektiv pædagogik. Personlighedsforstyrrelser,  Misbrug (seksuelt og/eller rusmidler) Involvering og grænsesætning, Den miljøterapeutiske organisation, Gruppedynamik i en organisation,  Handleplan/behandlingsplan.
Der arbejdes i undervisningen i en vekselvirkning mellem teoriundervisning og evaluering af egen praksis, Kontakt mig meget gerne med spørgsmål eller forespørgsler.

 

 • 1 år kompetence udvikling af medarbejdergrupper.

Undervisningen er bygget op i moduler og der linkes specifik til pædagogisk praksis.

 • Introduktion til pædagogik, psykologi
 • Motivationsarbejde
 • Omsorgssvigt
 • Traumatisering
 • Psykiatri (f.x. ADHD, ADD)
 • Forsvarsmekanismer
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Selvskade
 • Seksuelt misbrug
 • Misbrug af feststoffer / alkohol
 • Sorg og krise
 • Kognitive samtaler
 • Dokumentation af pædagogisk arbejde

 

- Faglig speciel tilrettelagt undervisning (f.eks. neuroaffektiv udviklingspsykologi og pædagogik)

- Supervision / coaching af medarbejdere /medarbejdergrupper

- Krise intervention af medarbejder

- Dokumentation af det pædagogiske praksis arbejde

Ring for uforpligtende tilbud tlf.: 2095 7202.