Neuroaffektiv udviklingspsykologi og pædagogik

 

Kursus i neuroaffektiv pædagogik

Neuropædagogik er en tværvidenskabelig disciplin, der bygger på neurovidenskabelig forskning, neuropsykologi og pædagogik.

Neuropædagogik er et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Neuropædagogik tager udgangspunkt i pædagogikken og i de kognitive teorier om hjernens funktioner og funktionsnedsættelsers betydning for den enkelte.

Hovedregler i den neuroaffektive pædagogik:

  1. Vær opmærksom på dine egne sanser
  2. Vær opmærksom på dine egne følelser
  3. Brug din tænkende hjerne

Forudsætningen i pædagogik er at give "støttehjul" til den anden person, når der er brug for det. Men det er ikke det alene der skaber udviklingen. Sørg for, at relationen og organisationen skaber tryghed ved:

  • Struktur og Rammer
  • Rytme
  • Forudsigelighed
  • Forberedelse
  • Markeret spejling

 

Ring for pris og yderligere information på tlf.:  2095 7202


Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Det traditionelt væsentligste grundlag for slutninger om denne sammenhæng hos mennesker har været studier af patienter med hjerneskade, hvor man sammenholder skadens anatomiske lokalisation med forstyrrelser i sprog, hukommelse, opmærksomhed, perception, bevidsthed og andre funktioner. I de senere år er der også taget andre metoder i brug, fx billeddannelse af hjernens aktivitet hos normale forsøgspersoner. Klinisk neuropsykologi er anvendelse af denne viden i diagnostik, rådgivning og behandling af hjerneskadede patienter.

Hjernen interagerer med omgivelserne gennem samhørighedsoplevelser. Ressourcer og vanskeligheder udvikles i et tæt samspil mellem miljø og med fødte forudsætninger. Neuroaffektiv psykoterapi tager sit udgangspunkt i den kendsgerning, at det er denne interaktion, der modner de personlighedsmæssige strukturer. Modningen foregår på tre hierarkisk forbundne niveauer i nervesystemet, nemlig arousal regulering, affektafstemning og metallisering. Når de tre niveauer er integreret, og man er i stand til at synkronisere sig på alle tre, udvikles psykisk resiliens.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi bygger bro mellem udviklingspsykologien, tilknytningsteorien og den nyeste hjerneforskningen.

Den neuroaffektive tilgang til psykoterapi og behandling indebærer derfor en vurdering af, hvor ressourcen findes til at etablere mødeøjeblikke i det neurale hierarki, så de relevante neurale forbindelser kan udvikles.

En sådan vurdering kræver personlig udforskning af erfaringer og tilstande på nervesystemets tre hierarkisk forbundne niveauer.


Desuden følger jeg med største interesse udviklingen indenfor neurobiologi og neuropsykologi. Ikke mindst den amerikanske børnepsykiater Dr. Bruce D. Perrys forskningsarbejde med traumatiserede børn og unge.

Bruce D. Perry har gennem sin forskning og sit praktiske arbejde med traumatiserede børn vist, hvordan en helhedsorienteret forståelse og indsats er med til at udvikle børns hjerner i en sundere retning. Det er relationen mellem mennesker, som giver børnene mulighed for på ny at genopbygge tillid, genvinde troen på sig selv og genoprette tryghed.

Dr. Bruce D. Perry, MD, Ph.D., er en internationalt anerkendt autoritet indenfor hjernens udvikling og børn i krise. Perry leder Child Trauma Academy, et banebrydende center, som beskæftiger sig med forskning og uddannelse inden for børnemishandling. Derudover er han den medicinske direktør for Provincial Programmer i børns mentale sundhed for Alberta, Canada.

Bruce Perry har været konsulent på mange hændelser, der involverer traumatiserede børn, herunder Columbine High School skyderier i Littleton, Colorado, Oklahoma City Bombning, og Branch Davidian belejring. Hans kliniske forskning og praksis fokuserer på traumatiserede børn samt at undersøge de langsigtede virkninger af traumer hos børn, unge og voksne.

Perrys arbejde har været medvirkende til at beskrive, hvordan traumatiske begivenheder i barndommen ændrer hjernens biologi. Han er forfatter til mere end 200 tidsskriftsartikler, bogkapitler og videnskabelige procedurer og er modtageren af en lang række priser.